Klana-Rebar-Studena

Trail length: 26 Trail difficulty: 3

Iz centra Klane krećemo ravno prema Pilani i odmah nakon 0,1 km kod pošte skrećemo lijevo. Na 1,7 km idemo ravno. Dolazimo nakon 4 km u mjesto Lisac, skrećemo desno i vozimo po makadamskoj cesti. Nakon 5,8 km dolazimo na prijevoj. Prolazimo kraj bukve promjera 120 cm koju zbog svoje veličine nazivaju Kraljica šume.

Na 12 kilometru dolazimo do lijepih livada koje se zovu Mlake. Dižemo se uzbrdicom do kućice Rebar koja danas služi kao sklonište planinarima. Dižemo se na glavnu cestu za Gumance te skrećemo desno na Mlake i nastavljamo asfaltnom cestom, pa širokim makadamom do 18,5 km gdje ponovo počinje asfalt i tu skrećemo lijevo. Nastavljamo šumskim putem gdje na 23,1 km skrećemo desno te na 24,0 km dolazimo na asfalt u blizini sela Studena. Tu skrećemo desno za Klanu u koju stižemo nakon 26,0 km.