Rijeka

Kristova crkva

Radno vrijeme

Kontakt i lokacija

Adresa: Alessandra Manzonia 2

Broj telefona: +385 91 170 1375

E-mail adresa: nikolarijeka@yahoo.com