Klana

Crkva sv. Roka – Klana

Religija

Crkvicu Sv. Roka u svojim djelima spominje već u 17. st. Valvasor kao „Filialkirche“ župnom hramu sv. Jerolima. Kada je ta stara crkvica izgrađena, ne zna se, no gotovo sigurno je izgrađena prije 1630. godine, nikako kasnije. Smještena je na ulazu u selo pored same ceste, što je karakteristično za crkvice koje su podignute u čast i slavu sv Roka.

Današnja crkvica izgrađena je na mjestu stare 1861. g. Središnji položaj u crkvi zauzima oltar koji je formiran od slike sv. Roka obrubljene mramorom. Prikazani Rok ima sve ikonografske elemente koji mu se mogu pripisati: isusovsko bradato lice i dugu kosu, dekoltirani skromni habit sa zataknutim školjkama – jakovljevim kapicama, simbolom hodočašća u španjolski Sveti Jakov Komposteljski (Rok nije nikada bio tamo, ali je pomagao i štitio hodočasnike koji su onamo putovali.

Lijevom se rukom Rok oslanja na hodočasnički štap o koji je obješena tikvica sa vodom, a na desnoj natkoljenici svetac prstom pokazuje tek zacijeljenu ranu koja simbolizira preboljelu bubonsku kugu.

Legenda kazuje da je Rokova slika izašla pred kugu i zaustavila je riječima: „Ovdje kosim ja, a ne ti!“ Kuga se okrenula i otišla kositi u Škalnicu, a Klanu je poštedjela.
Već od tada se u Klani slavi Rokova održavanjem sajma i plesa, a danas je to velika višednevna fešta i dan Općine Klana.

Kontakt i lokacija