Klana

Mjesto Klana, 18 kilometara udaljeno od Rijeke, ispisuje sve
intenzivniju turističku sadašnjost. Za rekreativne šetače i planinare,
kao i bicikliste, ovdje su uređene i obilježene biciklističke staze i
šetnice te zajedno s povijesnim znamenitostima koje se uz njih nalaze
Klanu povezuju u zanimljivu i važnu kariku riječkog prstena.

Kontakt i lokacija

Mjesto Klana, 18 kilometara udaljeno od Rijeke, ispisuje sve
intenzivniju turističku sadašnjost. Za rekreativne šetače i planinare,
kao i bicikliste, ovdje su uređene i obilježene biciklističke staze i
šetnice te zajedno s povijesnim znamenitostima koje se uz njih nalaze
Klanu povezuju u zanimljivu i važnu kariku riječkog prstena.