Čavle

Info

Turistički informativni centar Čavle

Čavja 17, Čavle
+385 51 549 120
info@tz-cavle.hr
www.tz-cavle.hr

Radno vrijeme:
ponedjeljak – petak od 8 do 15 sati

Kontakt i lokacija

Svega osam kilometara od Rijeke, u njezinu zaleđu, nalazi se mjesto Čavle. Pogled je vrijedan divljenja kad se povijesnom cestom Lujzijanom popnete do platoa Buzdohanj s kojeg vidite Grobničke Alpe.