Viškovo

Vidikovac i galerija na otvorenom

Planinarenje

Na vidikovcu Lončeva griža, s kojeg se pruža prekrasan pogled na Kvarner, Velebit, grobničko zaleđe, Gorski kotar i susjednu Sloveniju, nalazi se poučna staza s informativnim pločama koje šetače i planinare informiraju o kavadorima i klesarima te tamošnjem bivšem kamenolomu.

Ispod vidikovca, na vapnenačkoj stijeni nalazi se i jedinstvena izložba „Pogled s kamika“ članova Udruge likovnih umjetnika amatera „Braća Baštijan“. Umjetnici su za inspiraciju uzeli tradicionalne motive Viškova, a zahvaljujući istraživačkom radu Damira Petrca, na istoj stijeni nalazi se i izložba starih klesarskih i kavadorskih alata.

Na postavljenim klupama može se predahnuti i osluškivati šumu.

Kontakt i lokacija

Naziv tvrtke/ustanove: Turistička zajednica Općine Viškovo

Adresa: Viškovo 31, 51216 Viškovo

Broj telefona: +385 51 257 591

E-mail adresa: info@tz-viskovo.hr

Web stranica: http://www.tz-viskovo.hr