Kostrena

Uvala Žurkovo

Plaže

Žurkovo je jedina uvala u Kostreni trajno nastanjena sve do današnjih dana. Primorske kuće, izgrađene uz sam morski žal, bile su dom mnogim ribarima i pomorcima, a među najistaknutijim Kostrenjanima, rođenima upravo u Žurkovu, je Erazmo Bernard Tićac, koji je, kao glavni projektant, sudjelovao u stvaranju broda „Savannah“, prvog trgovačkog broda na atomski pogon.
U Žurkovu je, od kraja 19. stoljeća pa sve do druge polovice 20. stoljeća djelovalo i brodogradilište „škver“, na prostoru kojega i danas mještani popravljaju i uljepšavaju svoje barke i brodice.
Uvala Žurkovo sjedište je mnogih udruga ali i odredište zaljubljenika u čisto more i ugodnu šetnju.

Kontakt i lokacija