Viškovo

HALUbike

Javni bicikli

Dolazak proljeća i lijepog vremena pruža odličnu priliku za rekreaciju u prirodi i istraživanje ljepota Viškova, a idealan način za to upravo je vožnja biciklom. S toga, od 15.03.2019. godine na raspolaganju Vam je HALUbike, javni servis najma i korištenja bicikala u Općini Viškovo.

Na HALUbike terminalu na parkiralištu Milihovo dostupno je 6 brdskih i 6 električnih bicikli koje je moguće unajmiti na dva načina.  Prvi način je sklapanje ugovora o najmu na razdoblje od mjesec dana u Turističkom uredu Turističke zajednice Općine Viškovo. Potpisom ugovora izdaje se kartica za korištenje bicikla (RFID) koju korisnik, na kraju ugovorenog razdoblja, vraća Turističkoj zajednici. Zajedno s ugovorom, korisnik se izdaje račun na 80,00 ili 120,00 kn ovisno o tome koristi li mehanička ili električna bicikla. Automatski s računom, polaže se i kaucija za osiguranje bicikla u iznosu od 300,00 kn koja je vidljiva na računu. Kaucija se refundira nakon isteka mjesečnog najma.

Drugi način prilagođen je jednodnevnim posjetima gdje se korisnik registrira direktno na lokaciji HALUbike terminala putem QR koda. Time stječe pravo isključivo za dnevnu kartu. Putem aplikacije za skeniranje QR koda skenira se kod koji se nalazi na pilonu, ovisno o tome koji bicikl korisnik želi koristiti. Nakon upisivanja osobnih podataka i podataka s kartice, korisniku će biti dostupan kod koji će upisati na pilon i početi slobodno koristiti bicikl. Neovisno o načinu stjecanja prava na uporabu, bicikl se koristi od 06:00 do 21:00 sat unutar administrativnih granica Općine Viškovo uz obvezu korisnika da se svakih 180 min barem jednom prijavi na terminal.

HALUbike sustav javnih bicikli zamišljen je na način da bude pristupačan i  jednostavan za korištenje sa svim potrebnim detaljnim informacijama i uputama na terminalu. Osim toga, svim zainteresiranima za dodatne informacije dostupne su stranice HALUbike www.halubike.hr i Turističke zajednice Općine Viškovo  http://www.tz-viskovo.hr/halubike.

Kontakt i lokacija

Naziv tvrtke/ustanove: Turistička zajednica Općine Viškovo

Adresa: Viškovo 31, 51216 Viškovo

Broj telefona: +385 51 257 591

E-mail adresa: info@tz-viskovo.hr

Web stranica: http://www.tz-viskovo.hr