Rijeka

Poliklinika Medikol

Zdravstveni turizam i welness

Podružnica Rijeka – PET/CT centar

Poliklinika Medikol, Podružnica Rijeka ugovorni je subjekt Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) za djelatnost PET/CT dijagnostike s dijagnostičkim CT-om (FDG: nuklearna medicina i radiologija) i radiološku dijagnostiku. Pružaju usluge PET/CT dijagnostike, ultrazvučne dijagnostike (UZV štitnjače, abdomena, dojki, mekih česti / ingvinuma, vrata) te kompjuterizirane tomografije (CT). Sve postupke MSCT dijagnostike, a po uputi i indikaciji liječnika, moguće je obaviti uz primjenu kontrastnog sredstva.

Kontakt i lokacija

Naziv tvrtke/ustanove: Poliklinika Medikol

Adresa: Krešimirova 42

Broj telefona: +385 51 688 030

E-mail adresa: pet-ct.ri@medikol.hr

Web stranica: http://www.medikol.hr