Rijeka

Travanj u Gradskom kazalištu lutaka

Kazalište

datum: 01.04.2019. - 30.04.2019.

adresa: Blaža Polića 6

lokacija: Gradsko kazalište lutaka Rijeka

Zamrznute pjesme
Za vrtiće i škole
4. i 5. travnja u 9.30 i 11 sati
Za građanstvo
4. i 5. travnja u 18 sati
6. travnja u 11 i 18 sati

Krpimirci 
Za vrtiće i škole
16., 17., 18. i 19. travnja u 9.30 i 11 sati
Za građanstvo
18. i 19. travnja u 18 sati
20. travnja u 11 i 18 sati

Palačinka mog života
Za vrtiće i škole
26., 29. i 30. travanj u 9.30 i 11 sati
Za građanstvo
26. travnja u 18 sati
27. travnja u 11 i 18 sati