Rijeka

Samostalna izložba Zvonimira Kamenara

Izložba

datum: 12.09.2019. - 26.09.2019.

adresa: Verdijeva 19b

lokacija: Galerija Juraj Klović

Svojom najnovijom izložbom radovi Zvonimira Kamenara kreću u pravcu društvene zbilje više kao neka nelagoda, egzistencijalne situacije pojedinca koju osobno doživljava kao dramu društva, promatrajući život pojedinca u svakodnevnoj borbi za vlastitu golu egzistenciju te inertnost društvene zajednice na te pojave …