Rijeka

Otvaranje projekta Ozelenjivanje kvarta simbolom grada

Ostalo

datum: 24.08.2019.

sat: 09:00

lokacija: Belveder

Kozala, otvaranje projekta Zeleni val Rijeke 2020 – Europske prijestolnice kulture, projekt je krajem prošle godine bio prijavljen od strane građana, u sklopu akcije “Uključi se!”. Ulica Aleksandra Mamića između kućnih brojeva 7 i 9. Svi su pozvani.