Rijeka

Od malog porta do prekooceanske luke, izložba

Izložba

datum: 18.03.2019. - 17.04.2019.

adresa: Trg Ricarda Zanelle 1

lokacija: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Izložba kroz nekoliko tematskih cjelina prati razvoj luke pred gradom: od srednjega vijeka i događanja koja su prethodila proglašenju Rijeke slobodnom lukom 1719. godine, vremena vladavine cara Karla VI. i Marije Terezije te prve polovice 19. stoljeća kad nastaju ideje o gradnji nove luke zapadno od Rječine, do najznačajnijeg trenutka u njezinu razvoju, osamdesetih i devedesetih godina 19. stoljeća.

Stoljećima je glavna riječka luka za jedrenjake i manje veslarke bilo nekadašnje ušće Rječine, danas Mrtvi kanal, ali je od druge polovice 19. stoljeća nastala potreba proširenja luke na drugoj lokaciji. U tom razdoblju riječka luka – u smislu tehnološke opremljenosti – doživljava vrhunac. Izgrađena su najznačajnija pristaništa i gatovi, a i dio grada uz luku arhitektonski se oblikuje gradnjom reprezentativnih palača, zgrade lučke uprave, Governo Marittimo i palače brodara Adria. Dovršava se riječki lukobran, nazvan po carici Mariji Tereziji, na čijem će vrhu biti postavljen novi svjetionik, naknadno premješten na područje Mlake, na početku današnje Industrijske ulice.