Rijeka

Lokalno za mlade u RiHub-u

Ostalo

datum: 23.05.2019.

sat: 09:00 - 15:00

lokacija: Ri Hub (ex Bernardi)

Ovaj je događaj jedna u nizu aktivnosti u okviru projekta „LoCall For YOUth – lokalno za mlade!“, čiji je nositelj Grad Rijeka. Projekt se provodi s ciljem osnaživanja suradnje između mladih i donositelja odluka kao i jačanja kapaciteta za provedbu lokalnog Programa za mlade 2018. – 2022. godine.
Događaj je namijenjen mladima u dobi od 15 do 30 godina te predstavnicima JLRS-a s područja Rijeke i riječkog prstena. Tijekom susreta bit će prezentirani rezultati istraživanja mladih na razini Hrvatske, proces Dijalog s mladima EU te Regionalni registar udruga mladih i za mlade, koji se izrađuje u spomenutom Projektu. Također, kroz interaktivni rad sudionici će imati prilike iznijeti svoje viđenje i ideje te preporuke o sadržaju za mlade u našem gradu koje će poslužiti kao temelj za razradu seta aktivnosti namijenjenih mladima.
Za sudjelovanje je potrebna prijava slanjem e-maila na erasmus@rijeka.hr.
Za sve sudionike organizator će osigurati ručak i osvježenje u pauzama te prigodne promotivne i edukativne materijale.
Projekt „LoCall For YOUth“ provodi Grad Rijeka uz partnere Dom mladih Rijeka, Centar tehničke kulture Rijeka, Udruga Delta i Udruga gradova, u okviru programa Erasmus + (Ključna aktivnost 3) te je sufinanciran sredstvima Europske unije.