Rijeka

Koncert “Božić je judi”

Advent, Glazba, Tradicija

datum: 26.12.2019. - 26.12.2019.

adresa: Grivica ulica 11, Rijeka

lokacija: Katedrala sv. Vida