Rijeka

Koka koko ne, predstava

Kazalište

datum: 01.01.2019. - 31.01.2019.

adresa: Blaža Polića 6

lokacija: Gradsko kazalište lutaka Rijeka

Ova nas priča uči kako naše hirovite naredbe drugi ne moraju prihvaćati. Uči nas, kao i sve priče s poukom, da na svijetu postoji dobro, ali postoji i zločestoća. Kako jedna sitna zločestoća može pokrenuti cijeli lanac nemira. U dramoletu Enesa Kiševića odzvanjaju glasovi koji su nam nekoć pričali priče, u njegovoj priči se bljeskaju slova, slogovi, riječi, stihovi, strofe, sve je namreškano od sitnih valova. Usporimo li, uživat ćemo u posebnom slaganju zvukova, u njihovim dužinama i prelijevanjima. Ubrzamo li s čitanjem, čut ćemo u njoj veselu brojalicu.

Termini predstave
Za vrtiće i škole
22., 23., 24. i 25. siječnja 2019. u 9.30 sati
Za građanstvo
24. i 25. siječnja u 18 sati
26. siječnja 2019. u 11 i 18 sati