Rijeka

Diversity Mixer konferencija, Kuhinja, Rijeka 2020

Ostalo

datum: 02.09.2019. - 30.09.2019.

lokacija: razne lokacije

Konferencija će odgovoriti na pitanja kao što su: Tko danas radi u širem sektoru kulturnih i kreativnih industrija i kakav sadržaj proizvodi? Postoje li politike i prakse koje bi taj proces rada i proizvodnje sadržaja mogle poboljšati na način da on odgovara različitosti društava u kojima živimo?