Antonja 2020

Tradicija

datum: 17.01.2020.

Peto godišnje doba, doba pusnih događanja na Viškovu započinje tradicionalnom proslavom Antonje, 17. siječnja. Predajom općinskog ključa Pusnoj meštrici i vješanjem Pusta otvara se vladavina maškara na Viškovu.