Rijeka

Kulturni centar Kalvarija – Ri Teatar

Kazališta

Ri Teatar osnovan je 2000. godine i nalazi se u prostorima Kulturnog centra Kalvarija.

Ri Teatar osnovan je 2000. godine i nalazi se u prostorima Kulturnog centra Kalvarija. Uz predstave za odrasle i djecu te mnogobrojna gostovanja i turneje, Ri Teatar organizira i radionice, izložbe i tečajeve.

Kontakt i lokacija

Naziv tvrtke/ustanove: Kulturni centar Kalvarija

Adresa: Kalvarija 8

E-mail adresa: ri.teatar@ri.t-com.hr

Web stranica: http://www.ri-teatar.hr