Rijeka

Hrvatski kulturni dom na Sušaku

Kazališta, Muzeji, zbirke, galerije

Hrvatski kulturni dom na Sušaku javna je ustanova u kulturi u kojoj se tijekom cijele godine održavaju brojni kulturni, edukativni i zabavni programi.

U sklopu HKD-a nalazi se i Galerija Kortil koja izlaže djela autora suvremene umjetnosti, a programski je otvorena inicijativama i programima uglavnom van institucionalne kulture.

Radno vrijeme

Kontakt i lokacija

Ime i prezime: Hrvatski kulturni dom na Sušaku

Adresa: Strossmayerova1, Rijeka

Broj telefona: +385 51 373 502

E-mail adresa: ravnatelj@hkd-rijeka.hr