Viškovo

Tornice i šterne

Atrakcije

Tornica je tipičan graditeljski element ruralnih naselja na Kvarneru. U gornjim naseljima liburnijskoga kraja, kuća za stanovanje ima konobu, kuhinju s tornicom, jednu ili dvije kamare (sobe) i šufit (tavan). Okućnica, najčešće popločena kamenim pločama, može imati šternu (cisterna za kišnicu), dvor (manja štala za ovce), venjak (ostava za suho granje i lišće). Tornica je polukružna prigradnja uz kuhinju u kojoj se nalazilo ognjišće s napom odnosno dimnjakom. Ognjište je središnji prostor kućanstva. Tu se boravilo zimi radi grijanja, a svakodnevno se, radi zajedničkog blagovanja, okupljala obitelj. Ognjište oko ložišta ima prijaklad od kovanog željeza, katkad ukrašen viticama, žarač i drugi pribor za poticanje vatre, trenogi (tronožni podstavci za posude), verugi (željezni lanac na kojem visi neizostavni kotlić za kuhanje palente, zagrijavanje vode ili sl.). Tu su i gradele za pečenje ribe, zemljane zdjele, lonci, čripnje (peke) za pečenje kruha ili krumpira, bukalete (vrčevi) za vino i vodu. Ponekad se u tornici nalazi i peknjica (krušnapeć)

U vremenu prije modernizacije i vodovodne mreže ljudi su koristili šterne. Prve javne šterne izgrađene su početkom 19. stoljeća, ukopane su u zemlju i pokrivene posebno postavljenim kamenom. Sva mjesta u Općini Viškovo imaju barem jednu šternu u svom središtu koja je bila izvor života u zajednici. Danas su šterne podsjetnik na prošlost i nekadašnji način života i kao takve potrebno ih je zaštititi kao kulturno-povijesnu baštinu. Stoga se u 2007. godini pristupilo uređenju 28 javnih šterni koje su bile zapuštene, a od toga četiri na području Marčelji, pet u Marinićima, dvije u Mladenićima, osam u Saršonima, četiri u Srokima i pet u Viškovu. Najstarijom se smatra šterna u naselju Saršoni, izgrađena 1857. godine.

Kontakt i lokacija

Naziv tvrtke/ustanove: Turistička zajednica Općine Viškovo

Adresa: Viškovo 31, 51216 Viškovo

Broj telefona: +385 51 257 591

E-mail adresa: info@tz-viskovo.hr

Web stranica: http://www.tz-viskovo.hr