Kastav

Gradske zidine i Žudika

Gradske zidine građene su od IX. do XVI. stoljeća. Od nekadašnjih devet kula danas ih je sačuvano šest. Cijelom dužinom južne strane gradskoga bedema nadograđivani su stambeni prostori. Žudika (od talijanskoga giudicare – suditi) naziv je najviše kule, a danas vidikovca te predjela iza Župne crkve sv. Jelene. Tamo je prema predaji bilo sudište i mjesto na kome su se izvršavale presude.

Kontakt i lokacija