Viškovo

Dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja

UNESCO

Dvoglasje tijesnih intervala Istre i Hrvatskog primorja kompleksan je stil folklorne glazbe kojeg nalazimo i van područja Istre i Hrvatskog primorja, no, upravo na tom području on živi najkompaktnije. U svojoj osnovi dvoglasje se zasniva na netemperiranim tonskim odnosima te karakterističnoj boji tona koji se kod vokalne glazbe postiže snažnim pjevanjem djelomice kroz nos.

Često tijekom izvođenja u obje dionice dolazi do improvizacije i varijacije, no, unisono završeci ili završeci u oktavi ostaju strogo pravilo (ovu karakteristiku možemo svakako uočiti i kod stila bugarenje bez obzira što se donja dionica dodatno spusti za sekundu ili malu tercu).

Većina tonskih nizova sastavljeni su od četiri do šest tonova. Metroritamska, formalna struktura i struktura teksta kreću se od jednostavnih do vrlo složenih obrazaca, a specifičan je odnos glazbe i teksta. Nakon dugotrajnog proučavanja, ljestvicu je uspostavio melograf Ivan Matetić (1880. – 1960.) rođen u Ronjgima.

Izvor: Ministarstvo kulture, www.min-kulture.hr

Kontakt i lokacija

Naziv tvrtke/ustanove: Ustanova Ivan Matetić Ronjgov

Adresa: Ronjgi 1, 51216 Viškovo

Broj telefona: +385 51 257 340

E-mail adresa: ustanova@ri.t-com.hr

Web stranica: http://www.ustanova-imronjgov.hr