Rijeka

Bivša Guvernerova palača

Arhitektura

Gradnja Guvernerove palače započela je 1892. u vrijeme guvernera Lajosa Batthyánya, a prema projektu jednog od vodećih mađarskih arhitekata Alajosa Hauszmanna.

Gradnja Guvernerove palače započela je 1892. u vrijeme guvernera Lajosa Batthyánya, a prema projektu jednog od vodećih mađarskih arhitekata Alajosa Hauszmanna, već potvrđenog na projektu Kraljevske palače i zgrade Parlamenta u Budimpešti. Sred površine od 12 000 m² uzdiže se jednostavan i monumentalan korpus slobodnostojeće neorenesansne palače po uzoru na slavna Palladijeva djela, francuski park s dvije fontane i ogradom od kovanog željeza te dvokrilnim ulaznim vratima sa stražarnicama.

U palači je danas smješten Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, osnovan 1961. godine koji sadrži pomorski, kulturno-povijesni, etnografski i arheološki odjel. Od izvorne opreme Guvernerove palače sačuvan je i prezentiran dio građe u salonima, uključujući namještaj i predmete umjetničkog obrta, koji stilski pokrivaju razdoblje od renesanse do historicizma, te zbirku portreta najuglednijih građana Rijeke.

Kontakt i lokacija