Klana

Crkva sv. Jurja

Religija

Crkvica sv. Jurja nalazi se na Liscu. Ne zna se točno kada je napravljena, no prema podacima uklesanim u oltar, vidi se da su oltar 1836. g naručili Georgio Simcich i Georgio Marinatz. Kako piše Matko Laginja, crkvica je obnovljena 1887 velikim zalaganjem i troškom Lihčana, dok je kameni zid oko nje sagrađen 1894. g.

Kontakt i lokacija