Kraljevica

Grad Kraljevica je smješten na ulazu u Bakarski zaljev na raskrižju putova koji vode sa sjevera prema jugu i iz unutrašnjosti prema otocima, a u sastavu su mu naselja Kraljevica, Šmrika, Bakarac, Križišće te Veli i Mali Dol.

Kontakt i lokacija

Grad Kraljevica je smješten na ulazu u Bakarski zaljev na raskrižju putova koji vode sa sjevera prema jugu i iz unutrašnjosti prema otocima, a u sastavu su mu naselja Kraljevica, Šmrika, Bakarac, Križišće te Veli i Mali Dol.