Jelenje

Svega 15 kilometara udaljeno od Rijeke nalazi se Jelenje, kraško
područje na nadmorskoj visini od tristotinjak metara, zbog koje mu je
klima mediteransko-kontinentalna. Govor je autohtonog stanovništva
grobnička čakavština, koja je 2011. godine proglašena zaštićenim
nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske.

Kontakt i lokacija

Svega 15 kilometara udaljeno od Rijeke nalazi se Jelenje, kraško
područje na nadmorskoj visini od tristotinjak metara, zbog koje mu je
klima mediteransko-kontinentalna. Govor je autohtonog stanovništva
grobnička čakavština, koja je 2011. godine proglašena zaštićenim
nematerijalnim kulturnim dobrom Republike Hrvatske.