Čavle

Svega osam kilometara od Rijeke, u njezinu zaleđu, nalazi se mjesto Čavle. Pogled je vrijedan divljenja kad se povijesnom cestom Lujzijanom popnete do platoa Buzdohanj s kojeg vidite Grobničke Alpe.

Danas administrativno središte istoimene općine, sa svim obilježjima urbane cjeline: školom, vrtićem, ambulantom, poštom, bankom, bibliotekom, dvoranom za predstave i kulturna događanja, i smještajem, niknulo je početkom 19. stoljeća uz tadašnju prometnu žilu kucavicu – Lujzijansku cestu.

Čebuharova kuća, nekada konačište a danas spomenik kulture u kojem je sjedište općine i bibliotekam dio je baštine koji neraskidiva veže Lujzijanu i Čavle. Obitelj Čebuhar uredila je to prepoznatljiva konačište baš za putnike na Lujzijani.

Kontakt i lokacija

Čavle Torist Board
Čavja 17 (Čavle 104)
51 219 Čavle
+385 51 549 120
e-mail: info@tz-cavle.hr

Open:
Monday – Friday  8AM  – 3PM