Bakar

Grad Bakar nalazi se na sjevernom Jadranu i dio je Primorsko-goranske županije. Proteže se od Bakarskog zaljeva pa sve do Vrha Risnjaka, a tvore ga drevni Bakar, kao njegovo administrativno i kulturno središte te okolna mjesta Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin.

Kontakt i lokacija

Grad Bakar nalazi se na sjevernom Jadranu i dio je Primorsko-goranske županije. Proteže se od Bakarskog zaljeva pa sve do Vrha Risnjaka, a tvore ga drevni Bakar, kao njegovo administrativno i kulturno središte te okolna mjesta Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, Plosna, Ponikve, Praputnjak, Škrljevo i Zlobin.