Jelenje

Rječina

Ribolov, Šetnice

Biser Grobničkoga polja. Tipična krška rijeka dubokih kanjona i brojnih brzaca. Izvire podno strmih i visokih stijena brda Kičelj. Dugačka je 18 kilometara, široka 9 do 16 metara. U Jadransko se more ulijeva u gradu Rijeci kojega od 1915. godine opskrbljuje pitkom vodom.

Od 1985. godine kanjon Rječine zakonom je zaštićen, ne bez razloga. Zaštitio se tako bogat životinjski i biljni svijet, poput primjerice bujnih šuma hrasta, bukve i graba. Od izvora do ušća Rječine uređena je šetnica kojom nakon pet sati hoda stižete u Rijeku, a cijelo vrijeme sve oko vas je čista idila.

Kontakt i lokacija