Rijeka

Poliklinika Medikol

Podružnica Rijeka – PET/CT centar

Poliklinika Medikol, Podružnica Rijeka ugovorni je subjekt Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) za djelatnost PET/CT dijagnostike s dijagnostičkim CT-om (FDG: nuklearna medicina i radiologija) i radiološku dijagnostiku. Pružaju usluge PET/CT dijagnostike, ultrazvučne dijagnostike (UZV štitnjače, abdomena, dojki, mekih česti / ingvinuma, vrata) te kompjuterizirane tomografije (CT). Sve postupke MSCT dijagnostike, a po uputi i indikaciji liječnika, moguće je obaviti uz primjenu kontrastnog sredstva.

Kontakt i lokacija