Rijeka

Spomen-crkva Sv. Duha u Javorci – “bazilika mira”, gostujuća izložba Tolminskog muzeja

Izložba

datum: 12.12.2018. - 05.02.2019.

sat: /

adresa: /

lokacija: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

e-mail : /

web : /

tel.: /

fax: /

mob.: /