Rijeka

Rizom, samostalna izložba Renate Petani

Izložba

datum: 21.01.2019. - 15.02.2019.

sat: /

adresa: /

lokacija: Galerija Kortil

e-mail : /

web : /

tel.: /

fax: /

mob.: /