Rijeka

Galerija Juraj Klović u svibnju i lipnju

Izložba

datum: 28.05.2020. - 13.06.2020.

adresa: Verdijeva 19b

lokacija: Galerija Juraj Klović

Samostalna izložba Miomira Miloševića. Izložba je posvećena gradu Rijeci u kojem umjetnik stvara 50 godina. Ovom izložbom obilježiti će 50 godina rada kao i 80 godina života. Na izložbi će predstaviti radove koji su nastali u tom periodu, a u kojima je uhvaćen duh grada kroz godina, mnogi od tih radova nalaze se u privatnim zbirkama. U sebi nose duh Rijeke, luke, mora, Korza, Trsatske gradine. Izložba je rezultat njegovog dosadašnjeg rada u kojem se fokusirao na prikaze krajolika Rijeke i okolice. Grad u kojem živi postao je neizbrisiv i najsnažniji dio njegovog opusa.