Rijeka

Crteži Ane Pavičić

Izložba

datum: 03.07.2020. - 17.07.2020.

adresa: Verdijeva 19b

lokacija: Galerija Juraj Klović

Izložba crteža Ane Pavičić inspirirana je ženom i njezinim odnosom prema svijetu, tradicijom te mitologijama kroz koji je ona stasala. Prizori puni simbolike ostvareni su u najjednostavnijim likovnim jezikom, te autorica progovara kroz crtež. Njezine figure zanosne su u pokretu ostvarene igrom linija i kontrastima. Služeći se samo grafitom izvlači iz njega svu snagu ritma i dinamike nezaustavljivo i autentično. Progovarajući o ženi sažima njezinu jačinu, ali i njezinu nježnost i eleganciju.